Glass of whiskey and car keys, drinking

תעבורה

עבירות תעבורה נחלקות לשני סוגים כאשר אחד מהם הוא עבירה מסוג ברירת משפט והשני הינו עבירה מסוג הזמנה לדין.

 

מרביתן של עבירות התעבורה הינן מסוג ברירת משפט. מדובר בעבירות אשר נתפסות כעבירות שכיחות יותר כגון: שימוש בטלפון בזמן נהיגה, אי חגורת בטיחות, ועבירות מהירות קלות, חציית רמזור באור אדום ללא נסיבות מחמירות.

עבירות תעבורה חמורות יותר חוסות תחת הכותרת של עבירות מסוג הזמנה לדין. כדוגמת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, גרימת תאונת דרכים עם נפגעים, נהיגה בשכרות/תחת השפעת סמים, עבירות מהירות חמורות ועוד.

ההבדל העיקרי בין סוגי העבירות מלבד חומרת הענישה, הינו בפרוצדורה עצמה. בעבירות מסוג ברירת משפט עומדות בפני אדם  אשר קיבל דוח שלוש אפשרויות.

האחת היא  לשלם את הדוח במהלך תקופה של 90 יום ממועד מסירת הדו"ח, כאשר הדבר מהווה  בפועל הודאה באשמה וכפועל יוצא הרשעה בעבירה הנדונה.

האפשרות השנייה, היא הגשת בקשה לביטול הדו"ח תוך 30 יום ממועד מסירת הדו"ח.

אפשרות שלישית, היא להגיש תוך 90 יום ממועד קבלת הדו"ח בקשה להישפט.

במידה ומדובר בעבירת מסוג הזמנה לדין, אתם צפויים לקבל זימון בדמות דו"ח תעבורה ועליו יופיע המועד בו תידרשו להתייצב למשפט, או לחלופין בהזמנה שנשלחה לדואר ממרכז הבקרה של מצלמות התנועה, או שתקבלו כתב אישום אשר הכין תובע משטרתי בצירוף של הזמנה למועד הדיון.

בקצה ההליך המשפטי בעבירות מסוג הזמנה לדין לא מעט מוטל על הכף, מכיוון שהסנקציות העונשיות יכולות להיות מרחיקות לכת, מפסילת רישיון הנהיגה ואף עד עונשי מאסר במקרים חמורים.

 

התייצבות למשפט תעבורה ללא ייצוג של עורך דין יכולה לעלות לנאשם בכך שבית המשפט יקבל את עמדתה העונשית של התביעה במלואה וזאת על כל המשתמע. המלצתנו היא לא להגיע לדיון באופן עצמאי, בעיקר אם מדובר בעבירה חמורה מסוג הזמנה לדין.