Bankruptcy - Business Person holding an

פשיטות רגל

חדלות פירעון הינו מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את סך חובותיו במועדם.

 

משרדנו מתמחה בהליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק החדש משנת 2019 - "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל הישנה.

 

הליך חדלות פירעון יחל בבקשה למתן צו פתיחת הליכים אשר יוגש ככלל על ידי החייב.

עם קבלת הצו תחל תקופה שתארך כשנה, במהלכה יינתן צו תשלומים זמני תוך הגשת דוחות חודשיים על ידי החייב ובירור מצבו הכלכלי בפני הנאמן.

בשלב הבא, בית המשפט/רשם ההוצאה לפועל, יורה על תוכנית שיקום כלכלית בה יידרש החייב לעמוד עד לקבלת ההפטר המיוחל.

 

חשוב לדעת, כי מדובר בהליך ממושך וקיימת חשיבות רבה בליווי של עורך דין מקצועי, שנכון ללכת עם הלקוח יד ביד לכל אורך ההליך ולבנות עבורו תכנית שיקום כלכלית מתאימה למידותיו על מנת לאפשר לחייב לקבל צו הפטר, תוך פגיעה מינימאלית בחיי היום יום.