Cropped image of male hands in handcuffs

פלילי

עומדים בפני חקירה פלילית? עליכם לדעת שמרגע זה ישנה חשיבות מכרעת לאופן בו תנהגו במהלך החקירה. כל דבר שתעשו או תאמרו עלול להחמיר את מצבכם המשפטי בהמשך הדרך ככל שהתיק יבשיל לידי כתב אישום. בשלב זה היוועצות עם עורך דין פלילי מיומן הינה קריטית.

איתרע מזלכם והחשדות נגדכם הבשילו לכתב אישום, אין זה אומר כי גורלכם נחרץ, אלא קיים מנעד רחב של תרחישים אפשריים בנקודת  הקצה של התיק. משרדנו יגבש אסטרטגיית הגנה מיטבית עבורכם, זאת  לאחר עריכת פגישה סדורה עם הלקוח.