מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך משמש כמעין "צוואה בחיים". כלומר מדובר במסמך משפטי אשר מאפשר לאדם למנות אדם אחר או מספר אנשים אשר ישמשו עבורו כמיופיי כוחו בענייני גוף ורכוש כאשר אותו אדם לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

בדומה לצוואה מדובר בכלי באמצעותו מתבצע תכנון עתידי של אדם, אך בשונה מצוואה השימוש בו יעשה  רק בעוד אותו אדם עדיין בין החיים.

תדמיינו לכם את התרחיש הבא – יצחק מנהל עסק משפחתי מצליח יחד רעייתו ועם שלושת ילדיהם אשר משמשים בפועל כעובדים שכירים בעסק. ישנה צוואה אותה ערך יצחק אשר מפרטת כיצד יחולקו כלל הנכסים ואופן ניהול העסק לאחר מותו. באחד הימים מתגלים אצל יצחק סימנים ראשונים של מחלת הדמנציה אשר מחמירה עם הזמן ונותנת אותותיה ביכולתו להמשיך לנהל את העסק המשפחתי.

עד לא מזמן האפשרות היחידה אשר ניצבה בפני בני המשפחה במצב שכזה, היא לפנות לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס. דבר אשר לעיתים תכופות גרר אחריו הליך משפטי מסורבל – הצגת חוות דעת רפואית, קבלת עמדה של האפוטרופוס הכללי, קבלת תגובה של בני משפחה ולעיתים תגובה של גורמי הרווחה והמתנה לקבלת הכרעה שיפוטית.

אך כיום לאחר תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית אשר נערך בשנת 2016, מוצעת אפשרות פשוטה ונגישה בהרבה. במסגרת התיקון לכל אדם מעל גיל 18 שהוא תושב המדינה, ניתנה אפשרות לפנות לעורך דין אשר הוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך לשם עריכת ייפוי כוח מתמשך. הרקע לשינוי החקיקה נבע מאמנות בין לאומיות שמדינת ישראל חברה בהן, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ותפיסה חדשה שמאפשרת אוטונומיה וכיבוד רצונו של האדם ושיתופו בקבלת החלטות הנוגעות אליו ולניהול ענייניו האישיים.

מהן הנחיות מקדימות?

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך הממנה רשאי לקבוע הנחיות מקדימות במסגרתן יפרט את רצונו בנוגע להחלטות עתידיות או פעולות עתידיות שיתקבלו בשמו. הנחיות אלו ידריכו את מיופה הכוח כיצד לפעול, על מנת שרצונו של הממנה יתממש באופן מדויק ככל הניתן. ישנה חשיבות יתרה למתן הנחיות מקדימות אשר בכוחן למנוע שאלות ודילמות קשות אשר יכולות לעמוד בפני בני המשפחה בבוא העת.

לדוגמא – לאחר פטירת אב המשפחה אשר סעד את אשתו החולה בדירתם, הילדים נכנסו לנעליו והם אלו אשר דואגים כעת לכל מחסורה של האם. בשלב מסוים מצבה הרפואי מדרדר ואחד מן הילדים רוצה להעבירה למוסד סיעודי כדי להקל על האחים במלאכת הטיפול בה ולחסוך בהוצאות אחזקת מטפלת צמודה 24/7, וכחלק מטיעוניו בפני כל שאר האחים טוען כי האם הייתה רוצה בכך על מנת להקל עליהם. באותו זמן, אח אחר מתעקש להשאיר את אמו האהובה בדירה בה חיה כל חייה ומאשים את האח האחר בחוסר רגישות ואכפתיות מצדו כלפי האם וכי אין הוא באמת רוצה בטובתה. 

ברור כי מדובר בסיטואציה מורכבת מכיוון שבשל מצבה הרפואי של האם לא ניתן לשאול אותה מה הוא רצונה. אך אם מבעוד מועד היה קיים ייפוי כוח מתמשך הכולל בתוכו הנחיות מקדימות ניתן היה לדעת בדיוק האם היא מעדיפה שילדיה יעבירו אותה למוסד סיעודי ושהטיפול בה לא יקשה עליהם, או לחלופין הייתה רוצה להישאר בדירתה עד שאין שום אפשרות אחרת. 

אילו תחומי אחריות ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

 • ענייניו הרכושיים

 • ענייניו האישיים

 • ענייניו הרפואיים

מי רשאי להתמנות למיופה כוח​?

 • אדם פרטי שאינו תאגיד מעל גיל 18.

 • אדם שלא קיים בעניינו ייפוי כוח מתמשך אחר ולא מונה לו אפוטרופוס.

 • בכל הנוגע לייפוי כוח מתמשך הנוגע לענייני רכוש – יש לוודא כי מיופה הכוח לא הוכרז כפושט רגל, אלא אם ניתן לו הפטר.

 • מיופה הכוח לא יוכל להתמנות במידה והוכרז על ידי הבנקים כלקוח מוגבל חמור.

 • מיופה הכוח לא יוכל להתמנות במידה ומספק לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי, שיקומי תמורת תשלום, אם באופן ישיר או עקיף.

 • מיופה כוח לא יוכל להתמנות במידה ומספק לממנה מגורים תמורת תשלום, למעט אם מדובר בבן משפחה.

 • עורך דין או בעל מקצוע אחר (ייפוי כוח רפואי מתמשך) שערך את ייפוי הכוח המתמשך בעניינו של הממנה לא יוכל להתמנות כמיופה כוח מכיוון שאסור שלמיופה הכוח יהיה עניין אישי בדבר.

 • מיופה כוח לא יכול להתמנות במידה והוא כבר משמש כמיופה כוח של שלושה אנשים, למעט במקרה ומדובר בבן משפחה.

 

הוראות אלו נועדו להגן על טובת הממנה על מנת שלא ייווצר ניגוד אינטרסים שיכול להוביל לניצול של הממנה בבוא היום.

מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

נדרשים להתקיים מספר תנאים מצטברים:

 •  ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר אדם שבעניינו נערך ייפוי הכוח (הממנה), לא מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

 • אישור הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.  

 • הצהרה של מיופה הכוח כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף וכי קוימה חובת היידוע.

 • צירוף חוות דעת רפואית של מומחה, בדבר אי מסוגלותו ככל שזו נקבעה כתנאי על ידי הממנה.

חשוב לדעת כי כניסתו של ייפוי כוח מתמשך לתוקף אינה שוללת את כשרותו המשפטית של האדם.

האם וכיצד ניתן לבטל את ייפוי הכוח?

הממנה יכול לבטל את ייפוי הכוח בכל שלב על ידי הודעה בכתב למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי המודיעה על ביטול ייפוי הכוח המתמשך.

במקרים מסוימים בית משפט יהיה רשאי להורות על ביטולו של ייפוי הכוח המתמשך.

מהם יתרונותיו של ייפוי הכוח המתמשך על פני מינוי אפוטרופוס?

מהירות – בניגוד להליך מינוי אפוטרופוס שבו נדרש לקבל את עמדת כלל הצדדים הנוגעים לעניין וזאת במסגרתו של הליך משפטי, בהליך של ייפוי כוח מתמשך ניתן לעשות זאת במספר פעולות אשר לוקחות זמן מועט בהרבה. כך גם בהליך ביטולו של ייפוי הכוח המתמשך, כאשר בהליך של מינוי אפוטרופוס ישנו צורך בקבלת תגובת של כלל הגורמים הרלונטיים.

גמישות –ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך באמצעות הצהרה של הממנה וניתן לשנות את זהות מיופי הכוח כל עוד זכות זו לא הוגבלה בייפוי הכוח עצמו, כאשר מנגד, בהליך של מינוי אפוטרופוס ישנו צורך בקבלת תגובת של כלל הגורמים הרלוונטיים וזאת במסגרת הליך משפטי.

עצמאות שליטה וודאות – בהליך של ייפוי כוח מתמשך, לממנה ישנה אפשרות לבטא את רצונותיו באופן מפורט ומדויק אשר מעניק לו שליטה רבה על המשך חייו בשלב בו אינו יוכל לקבל החלטות בעצמו.

בהליך זה ניתנת לממנה יכולת מלאה לבחור את זהות האדם אשר יטפל בו בהסתמך על כך שהוא סומך עליו היום, על מנת שהאחרון יממש את רצונו בעתיד.

מנגד, בהליך של מינוי אפוטרופוס זהותו נקבעת על ידי בית משפט, וכך גם מנעד הפעולות אותן רשאי יהיה לבצע. דבר אשר לא תמיד ישרת את הממנה בצורה הטובה ביותר.

צמצום מחלוקות עתידיות – בזמן שמינוי אפוטרופוס וסמכויותיו נתונים לשיקול דעתו של בית המשפט, בהליך של ייפוי כוח מתמשך הרי הממנה הוא זה שמחליט באילו סמכויות יאחזו קרוביו וכיצד עליהם לעשות בהם  שימוש.

כיצד מתבצע הליך לייפוי כוח מתמשך?

בשלב הראשון עורך דין ממשרדנו ייפגש עם הלקוח שהוא בעצם הממנה, לשם הכרתו על מנת להתאים לו את "חליפה" מותאמת בדיוק למידותיו בדמות ייפוי כוח מתמשך. במסגרת הפגישה חשוב להבין מהם בדיוק הצרכים הספציפיים של הממנה וכיצד יש לגלמם במסמך ייפוי הכוח המתמשך. במהלך הפגישה יוסברו ללקוח כלל האפשרויות המשפטיות העומדים לרשותו בתכנון עתידו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך.

בשלב השני תיערך פגישה עם הממנה וגם עם מיופה הכוח במסגרתה יוצגו כלל הדרישות של הממנה על מנת שמיופה הכוח יתוודע לכולן. לאחר בחינה מדוקדקת של ייפוי כוח המתמשך, כל הצדדים המעורבים יחתמו על המסמכים הנדרשים.

ולבסוף משרדנו יבצע הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במשרד המשפטים באופן מקוון. מיד לאחר ההפקדה משרדנו יעדכן הן את הממנה והן את מיופה הכוח כי המסמך הופקד.