Dollarphotoclub_82322642.jpg

הוצאה לפועל

נפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? עו"ד הוצאה לפועל יוכל לעזור במגוון דרכים.

ראשית, חשוב לדעת כי ניתן להגיש תביעה בהוצאה לפועל כנגד חייב במקרים הבאים:

 • פסק דין לטובת הזוכה

 • תובענה לסכום קצוב

 • שטר חוב

 • שטר ערבות

 • שטר משכנתא

 • צ'קים לביצוע

 

במסגרת ההליך בהוצאה לפועל שנפתח כנגד חייב ייתכן ויוטלו הגבלות שונות אשר מטרתן להגביל את החייב ולגרום לו לפרוע את חובותיו:

 • עיכוב יציאה מהארץ

 • הגבלת על קבלה, חידוש או החזקה של רישיון נהיגה

 • עיקול משכורת

 • עיקול חשבון בנק

 • איסור ייסוד תאגיד

 • מאסר בפועל (בתיקי מזונות בלבד)

 

במידה והוטלה עליכם הגבלה/הגבלות, בין אם בתיק יחיד או במספר תיקים, קיימות דרכים שונות להתמודד עמן בהצלחה.

 

אחד הפתרונות הוא מסלול איחוד תיקים אשר מטרתו הינה הסדרה מרוכזת של כל חובות החייב בכלל תיקיו. במסגרת הליך זה וככל שהחייב עומד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו על ידי רשם הוצאה לפועל, ניתן יהיה במקרים מסוימים להסיר חלק מן ההגבלות אשר הוטלו על החייב.

חשוב לדעת! הליך איחוד תיקים אינו מתאים לכל חייב ומומלץ להיוועץ בעורך דין הוצאה לפועל, טרם בחירה במסלול זה.

להבדיל מכל שאר סוגי התיקים, בתיקי מזונות קיימות השלכות מרחיקות לכת על החייב. כנגד חייב בתיק מזונות ניתן להפעיל סנקציות שמגיעות עד מאסר של ממש.

היה וגיליתם כי נפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל ואינכם כלל מכירים בעצם החיוב או בגובה החוב, ניתן לפנות אלינו, ואנו נפעל באמצעות הגשת התנגדויות וייצוג בדיונים בהוצאה לפועל.

 

כמו כן, משרדנו מתמחה בניהול וליווי תיקים של זוכים, תוך ביצוע מגוון רחב של פעולות על מנת להבטיח גבייה מיטבית של הכספים להם זכאים.

קיימת חשיבות מכרעת להיוועצות עם עורך דין הוצאה לפועל בכל הנוגע להסדרת חובות בהוצאה לפועל, וזאת במטרה להתאים את המסלול הנכון לחייב, כאשר ישנם חייבים שאינם מתאימים למסלולים האפשריים בהוצאה לפועל, אלא נכון להם לבחור במסלול של חדלות פירעון (פשיטת רגל).